Mamas Handbag

... er en yderst velspillende og
sammentømret kvartet som i
over 10 år har spillet jobs sam-
men jævnligt. Folkene bag
kvartetten er alle konservatorie-
uddannede musikere, som har
indgået i mange sammenhænge
på den danske jazzscene igen-
nem årene. Repertoiret er prim-
ært jazz fra den amerikanske
sangskat iblandet lidt af hvert.

Mamas Handbag er:

Mette Lind: Vokal
Jeppe Holst: Guitar
Jakob Lind Lauritsen: Kontrabas
Jesper Uno Kofoed: Trommer